Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for februarie 2010

În acest weekend a avut loc la Galaţi întâlnirea unui grup de lucru al studenţilor basarabeni din cadrul Ligii Studenţilor Basarabeni din România, desfăşurat în paralel cu un altul la Cluj Napoca. Aceştia au stabilit principalele direcţii privind acţiunile imediat următoare ale ONG-ului din care fac parte.

În urma lucrărilor au fost distribuite sarcinile privind realizarea proiectului Caravana Admiterii care va avea obiectivul de a oferi asistenţa necesară viitorilor studenţi basarabeni din România, absolvenţi ai liceelor din R. Moldova. A avut loc şi prima evaluare a evoluţiei campaniei Trimite o Carte peste Prut!care a avut în vedere situaţia din toate cele 12 centre universitare cuprinse de Ligă. De asemenea, s-au trasat următoarele direcţii privind conţinutul şi termenele limită pentru demararea următoarelor proiecte. Întâlnirea a fost organizată de către Liga Studenţilor Basarabeni din Galaţi cu sprijinul Universităţii Dunărea de Jos.

Sursa: http://lsbgl.wordpress.com

Read Full Post »

Read Full Post »

Luni 15 februarie 2010, Biblioteca „V.A. Urechia” în colaborare cu Liga Studenţilor Basarabeni din Galaţi a organizat o serie de manifestări culturale dedicate lui Grigore Vieru care pe 14 februarie ar fi împlinit respectabila vârstă de 75 de ani, cei prezenţi au avut ocazia să participe şi la vernisajul expoziţiei de carte „Lacrima sufletului românesc din Basarabia”, unele din versurile recitate de tinerii români de pe ambele maluri a Prutului au fost special dedicate marelui poet. Toate chipurile adunate acolo au exprimat un profund respect pentru toată viaţa poetului închinată marelor sale valori, veridice etaloane pentru un adevărat suflet românesc. Copii tineri, copii mari-toţi având o bucăţică din podul de flori în sufletul lor, pod pe care marele nostru poet l-a vista şi l-a dorit din toată inima. Prin versul său care educă şi promovează gândurile înălţătoare, gânduri ce doar un suflet curat era în stare să simtă, au vrut să redea o bucăţică din lumina ochilor Poetului elevi şi studenţii ce îşi doresc din toată inima că toţi să cunoască istoria şi suferinţa poporului nostru din perspectiva unei dureri cu „geana udă”, pe care toată viaţa a simţit-o şi a purtat-o Grigore Vieru, ce s-a considerat „lacrima lui Eminescu” şi pe bună dreptate, un promotor al patriotismului şi speranţei nemuritoare.

În amintirea…
lui Grigore Vieru
Din când în când
Amurgul dintr-o liră
Mai scoate un oftat.
Orfeu ce o lasă
Plecat în noapte e
Gonit de vis adânc,
Ori alergând după o clipă
Imaginea îi pendulează
încă între lumi.
Ce a rămas e lume vie
Ce va veni sunt gânduri bune.
Cât calm lasatu-ne-a el nouă
Şi câtă lumină a luat cu el
Pierdut e om, ucis de clipă
Dar veşnică-i a lui aripă.
(Diana Macaru)

La distanţe de decenii, poate galaxii cerul se îndură să ofere un dar aşa de valoros omenirii, noi, cei de rând suntem datori să păstram toată nobleţea unei vieţi trăite cu demnitate pe timpuri atât de vitrege şi cu atât mai mult suntem responsabili să transmitem mai departe, generaţiilor viitoare, imaginea intactă a unui „copil” ce-şi va dori mereu „mama” aproape, urmându-i exemplu, evlavia, cât şi iubirea necondiţionată, străduindu-ne să-i păstrăm lumina LITEREI cât mai albă în ochii noştri, cât ea nu se va stinge EL va trăi.

Lui  Grigore Vieru
Plâng izvoarele întruna
Plânge cerul, plânge Ţara
Unde ne-aţi ascuns poetul,
Unde ne-aţi ascuns comoara?
Când Basarabia era întunecată
Cu versul el a luminat-o,
Imperialiştii vrut-au s-o sugrume
Dar el prin cântec a salvat-o.
El s-a închinat în taină
Pentru scumpul lui popor
Pentru neamul românesc
Pentru trecut, prezent şi viitor.
Plâng Carpaţii, plânge Prutul,
Plânge Nistru şi Siretul,
Unde ne-aţi ascuns comoara,
Unde ne-aţi ascuns poetul?
(Mihai Cretu)

Read Full Post »

zwani.com myspace graphic comments

Read Full Post »

Bustul lui Grigore Vieru de pe Aleea Clasicilor din Grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” a fost dezvelit astăzi, în ajunul aniversării a 75-a a poetului. Acesta s-a regăsit între clasicii literaturii române şi a fost binecuvântat de un sobor de preoţi de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, locaşul sfânt la care mergea poetul.

Sute de chişinăuieni au participat la eveniment şi i-au adus un omagiu celui care a fost şi va rămâne un simbol al conştiinţei naţionale.

„Nu există fiinţă pe pământ care n-a trecut prin inima lui Vieru. Acest bust este unul din puţinele lucruri pe care am reuşit să le facem pentru marele poet al neamului”, a declarat preşedintele interimar Mihai Ghimpu.

La rândul său, premierul Vlad Filat a spus că anul 2010 va fi un an pregătitor pentru evenimentele din 2011, care va fi anul poetului Grigore Vieru, în care opera poetului va intra în fiecare casă.

Bustul lui Grigore Vieru a devenit realitate graţie eforturilor ministrerului Culturii, primăriei mun. Chişinău, a sculptorilor Victor Macovei şi Ruslan Tihonciuk, care au câştigat concursul anunţat de autorităţi

Sursa: www.timpul.md

Read Full Post »

Prim-ministrului Republicii Moldova, Vlad Filat; Președintelui Parlamentului, Președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu; Ministrului Culturii, Boris Focșa; Ministrului Educației, Leonid Bujor; Președintelui Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media, Corina Fusu.

Inițiatorii acțiunii ANTI-TANC își propun să determine sensibilizarea publicului, precum și a guvernării pro-europene reprezentată de Alianța pentru Integrare Europeană, în legatură cu prezența tancurilor sovietice amplasate pe post de monumente istorice pe teritoriul Republicii Moldova.

Considerăm că aceste vestigii de tristă faimă ale epocii sovietice, de rând cu sârma ghimpatâ care mărginește râul Prut constituie elemente ale ocupației străine și dăuneaza demersurilor europene asumate de AIE și susținute de majoritatea cetățenilor RM.

Prin urmare, facem apel către autoritățile competente să întreprindă acțiunile necesare pentru demontarea tancurilor sovietice și amplasarea acestora în cadrul unui muzeu dedicat memoriei victimelor regimului sovietic inuman care a provocat moartea a milioane de fiinţe umane.

*Petiţia se adresează cetăţenilor Republicii Moldova.

Dan NICU

Petru SÎRGHÎ

Inițiatori ai acțiunii ANTI-TANC

P.S. Găsiti petițtie aici, și puteți semna pentru această petiție accesând următorul link:http://www.petitieonline.ro/petitie/semneaza/petitie_pentru_demontarea_tancurilor_sovietice_si_crearea_unui_muzeu_dedicat_memoriei_victimelor_comunismului-p56845054.html

P.P.S. Nu uitați să verificați adresa de e-mail pentru a finaliza semnarea petiției.

Sursa: http://petrusirghi.wordpress.com

Read Full Post »

Începând cu anul de studiu 2010-2011 Fundația Dinu Patriciu va oferi și cetățenilor moldoveni care studiază în România posibilitatea de a intra în programul de burse Inventează-ți Viitorul!

Acordarea burselor Inventează-ți Viitorul se face prin concurs, fiind selectați 100 de beneficiari din totalul candidaților eligibili înscrisi. Principalul criteriu de departajare este media ultimilor doi ani de studiu incheiați.

Înscrierea pentru concurs are loc în două etape: completarea unei fișe de înscriere on-line, respectiv imprimarea și expedierea acesteia alături de restul documentelor din componența dosarului de candidatură.

Calendarul înscrierilor pentru concurs este între 20 ianuarie 2010 – 15 martie 2010 pentru bursele acordate în anul universitar 2010-2011. Toți candidații vor completa fișa de înscriere on-line (http://candidatimd.fundatiadinupatriciu.ro/) în perioada indicatî și vor expedia Fundației Dinu Patriciu în termen de 15 zile de la completare (dar nu mai târziu de 15 martie – data poștei).

Cele 100 de burse disponibile vor fi acordate în ordinea mediilor, numai acelor candidați care îndeplinesc condițiile legate de cetățenie și venit.

În cazul în care media nu se va dovedi a fi un criteriu suficient pentru realizarea selecției, candidații aflați la egalitate vor fi departajați în urma evaluării eseului.

Evaluarea dosarelor va avea loc între 15 martie și 15 iulie 2010, urmând ca lista câștigătorilor să fie publicată la data de 18 iulie 2010 (în cazul candidaților elevi în anul terminal al liceului, bursa urmeaza sa fie confirmată la data de 1 octombrie în baza rezultatului repartizării la universitați în România).

Bursa va putea fi prelungită cu un an de zile în cazul în care beneficiarul îndeplinește anumite condiții (excelența academică – media mai mare de 9 în anul în care a primit bursa, promovează toate examenele și continuă să fie înscris la universitatea/facultatea/programul respectiv).

Mai multe detalii aflați pe http://fundatiadinupatriciu.ro

Read Full Post »

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia face apel la toţi sucevenii să aducă cărţi pentru fraţii din Basarabia la secretariatul Bibliotecii Judeţene « G. I. Sbierea (tel. 0230/530798).

Conform organizatorilor, majoritatea bibliotecilor din satele Republicii Moldova nu dispun de un număr suficient de cărţi în limba română cu grafie latină, păstrându-le pe cele editate înainte de 1989. Deşi în ultimii 20 de ani peste Prut s-au editat cărţi în română, criza economică permanentă şi sărăcia, lipsa fondurilor suficiente de la buget nu au permis înlocuirea cărţilor vechi cu unele noi.

Acţiunea demarată de GIRB face parte dintr-un proiect de dotare a şcolilor rurale din Republica Moldova cu carte românească, intitulat „Trimite o carte peste Prut”. Pe plan naţional acest proiect este coordonat deLiga Studenţilor Basarabeni din România.

Sursa: http://www.stiri.romanism.net

Read Full Post »

WikiAnswers m-a pus pe gânduri…

Cum se spune Salut în Republica Moldova:

Iată așa se salută în România:

Dar așa în Rusia:

Vă Salut moldoveni wave

Read Full Post »

Haimanale, satul în care Ion Luca Caragiale (foto) s-a născut la 1 februarie 1852, îi poartă azi numele. După anii de şcoală fragmentaţi a râvnit la succesul pe scenă al unchiului său, Iorgu Caragiale.

În 1868 deja păşea pe calea dramaturgiei, la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, unde preda un alt unchi al său, Costache. A fost căsătorit cu actriţa Caloropulos, de care ulterior s-a despărţit, alegând-o pe Ecaterina, fiica unui negustor grec, care i-a dat naştere lui Mateiu.

A colaborat la Teatrul Naţional din Bucureşti şi la revista „Ghimpele”. A urmat apoi căsătoria cu Alexandrina Burelly,  cu care a avut două fete, Agatha şi Ioana, însă n-au trăit mult.

A colaborat la cele mai importante publicaţii ale vremii şi a cunoscut un succes răsunător ca scriitor chiar în timpul vieţii. O perioadă importantă a vieţii sale îl reprezintă autoexilul la Berlin, unde a şi murit, în 1912.

Sursa: http://www.adevarul.ro

Read Full Post »