Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 9 februarie 2010

Începând cu anul de studiu 2010-2011 Fundația Dinu Patriciu va oferi și cetățenilor moldoveni care studiază în România posibilitatea de a intra în programul de burse Inventează-ți Viitorul!

Acordarea burselor Inventează-ți Viitorul se face prin concurs, fiind selectați 100 de beneficiari din totalul candidaților eligibili înscrisi. Principalul criteriu de departajare este media ultimilor doi ani de studiu incheiați.

Înscrierea pentru concurs are loc în două etape: completarea unei fișe de înscriere on-line, respectiv imprimarea și expedierea acesteia alături de restul documentelor din componența dosarului de candidatură.

Calendarul înscrierilor pentru concurs este între 20 ianuarie 2010 – 15 martie 2010 pentru bursele acordate în anul universitar 2010-2011. Toți candidații vor completa fișa de înscriere on-line (http://candidatimd.fundatiadinupatriciu.ro/) în perioada indicatî și vor expedia Fundației Dinu Patriciu în termen de 15 zile de la completare (dar nu mai târziu de 15 martie – data poștei).

Cele 100 de burse disponibile vor fi acordate în ordinea mediilor, numai acelor candidați care îndeplinesc condițiile legate de cetățenie și venit.

În cazul în care media nu se va dovedi a fi un criteriu suficient pentru realizarea selecției, candidații aflați la egalitate vor fi departajați în urma evaluării eseului.

Evaluarea dosarelor va avea loc între 15 martie și 15 iulie 2010, urmând ca lista câștigătorilor să fie publicată la data de 18 iulie 2010 (în cazul candidaților elevi în anul terminal al liceului, bursa urmeaza sa fie confirmată la data de 1 octombrie în baza rezultatului repartizării la universitați în România).

Bursa va putea fi prelungită cu un an de zile în cazul în care beneficiarul îndeplinește anumite condiții (excelența academică – media mai mare de 9 în anul în care a primit bursa, promovează toate examenele și continuă să fie înscris la universitatea/facultatea/programul respectiv).

Mai multe detalii aflați pe http://fundatiadinupatriciu.ro

Read Full Post »