Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Cetatenie Romana’

Încă de la începutul lunii februarie 2010 au fost deschise cele 5 birouri teritoriale penru cetățenie: Iaşi, Timişoara, Suceava, Cluj-Napoca, respectiv Galaţi.

Adresele centrelor teritoriale sunt următoarele:

IAŞI – judeţul Iaşi, Iaşi, str. Gîndu nr. 2A, parter; cod poştal: 700127; tel: 0232 254 400 int. 107; (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Iaşi);

• TIMIŞOARA – judeţul Timiş, Timişoara, str. Paris nr. 2A, etaj 1, camera 10; tel: 0256 220 835 sau 0256 220 863 int. 127 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Timişoara);

• SUCEAVA – judeţul Suceava, Suceava, str. Universităţii nr. 28 A, parter;  tel: 0230 522 937 int. 110 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Suceava);

• CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S;

• GALAŢI – judeţul Galaţi, Galaţi, str. Portului nr. 20, parter; telefon 0236 306 173 sau 0236 306 174 int. 110 (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Galaţi) (Vezi harta mai jos).

Important:

pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere pe teritoriul României;
– cererile se depun personal;
– cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;
– datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere;
– cererea va cuprinde şi un număr de telefon de contact al solicitantului.

ACTE NECESARE:

– paşaport original şi copie legalizată sau „conform cu originalul” – cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea;
– buletinul sau cartea de identitate original şi copie legalizată sau „conform cu originalul”– cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea, (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români este necesară o copie legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului);
– cazier judiciar din România;
– cazier judiciar din străinătate în original – traducere în limba română, legalizată ( dacă este cazul);
– acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, etc.) – copii legalizate pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici) foşti cetăţeni români;
– declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
– declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
– declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române;
– certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată de către minorii de peste 14 ani;
– acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor;
– nu se percep taxe consulare;
– un dosar cu şină.

Birourile teritoriale pentru cetăţenie au program de lucru cu publicul de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00.

Sursa: just.ro


Read Full Post »